مرکز پخش نوار تیپ آذربایجان غربی

فروش عمده نوار تیپ در آذربایجان غربی

دومین جلسه کمیته استانی صدور پروانه واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی در آذربایجان غربی برگزارشد

[title] نمایش سایزبزرگ بهار نمایش سایزبزرگ نوار آبیاریبزرگترین تولید کننده نوارهای آبیاری قطره ای در ایران نمایش سایزبزرگ بک گراندتولید و عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری نمایش سایزبزرگ فیلتراتوماتیکاولین و تنها تولید کننده فیلتر اتوماتیک در ایران نمایش سایزبزرگ اسلایدر سومسیستم های انشعابات قطره ای نمایش سایزبزرگ اسلایدر دومجدیدترین تکنولوژی های روز و تجهیزات آبیاری نمایش سایزبزرگ اسلایدر اوللوله های آبیاری و قطره چکان دار

تداوم عملیات بیمه گری محصولات زراعی بهاره در آذربایجان غربی

عضویت در خبرنامه بالا آبیاری مشاهده به صورت گریدفهرست مرتب سازی بر اساس موقعیت Name Asc Name Desc Price Asc Price Descتاریخ ایجاد تعداد 24812 در صفحه فیلترتوری روی خط 1و2و3 4و1و1 2 اینچ نوار آبیاری(تیپ) مشخصات فنی نوارآبیاری( تیپ)اکونا پلاکدار 20 سانت آبدهی2 6لیتردردقیقه طول رول 2500متر ضخامت 150میکرون نوارآبیاری( تیپ)اکونا پلاکدار 30 سانت آبدهی1 6لیتردردقیقه طول رول 2500متر ضخامت 150میکرون نوار آبیاری( تیپ) ایری لاین پلاکدار 20 سانت آبدهی 1 6لیتردردقیقه طول رول 2300متر ضخامت 200میکرون نوار آبیاری( تیپ) ایری لاین پلاکدار 30 سانت آبدهی 1 6لیتردردقیقه طول رول 2500متر ضخامت 200میکرون قبلی 1 2 3

مراسم جشن اعیاد شعبانیه در جهاد کشاورزی آذربایجان غربی برگزار شد

نوار آبیاری(تیپ) مشخصات فنی نوارآبیاری( تیپ)اکونا پلاکدار 20 سانت آبدهی2 6لیتردردقیقه طول رول 2500متر ضخامت 150میکرون نوارآبیاری( تیپ)اکونا پلاکدار 30 سانت آبدهی1 6لیتردردقیقه طول رول 2500متر ضخامت 150میکرون نوار آبیاری( تیپ) ایری لاین پلاکدار 20 سانت آبدهی 1 6لیتردردقیقه طول رول 2300متر ضخامت 200میکرون نوار آبیاری( تیپ) ایری لاین پلاکدار 30 سانت آبدهی 1 6لیتردردقیقه طول رول 2500متر ضخامت 200میکرون اولین نفری باشید که نظرات بررسی خود را وارد میکنید

مبارزه با سن غلات دربیش از 19هزار هکتار از مزارع گندم و جو آذربایجان غربی

Особенности капельных лент QUEEN DRIP • امکان تغییر فاصله قطره چکانها از 10 الی 120سانتیمتر وجود دارد • امکان تولید نوار آبیاری با ضخامت جداره از 150 تا 700 میکرون وجود دارد Преимущества применения капельных лент эмиттерных Производятся современной европейской технологией Высокая стойкость против засорения Высокий коэффициент однородности (CU) и однородности распределения (EU) (92% 96%) Низкий коэффициент изменений (CV) в капельницах для однородности распределения воды в капельных лентах

عقد تفاهم نامه همکاری های علمی ،پژوهشی ،آموزشی مشترک با دانشگاه های آزاد اسلامی استان توسط آبفای آذربایجان غربی

کود هیومکس مایع Humax Liquid مایع کاملا قابل حل در آب 4 لیتری ساخت آمریکا معرفی با کیفیت ترین و معروف ترین هیومیک اسید دنیا با بهترین مواد اولیه و موثرترین روش تولید کشور آمریکا کمک به استقراربهتر و سریع ریشه خیار فضای باز سبزی و صیفی بهبود بی نظیر بافت خاک میزان مواد آلی درخاک افزایش جمعیت موجودات مفید در خاک کاهش دهنده شوری خاک کاهش دهنده pH خاک وکمک به افزایش جذب تمامی عناصر مفید موجود در خاک توسط ریشه نحوۀ مصرف کودآبیاری نشاء کاری موارد مصرف خیار فضای باز سبزی و صیفی توصیه مصرف   خیار فضای باز سبزی و صیفی کودآبیاری نشاء کاری 6 8 لیتر در هکتار غوطه ور کردن در محلول 10 در هزار کود هیومکس پودری  Humax 95 WSG ساخت آمریکا پودر قابل حل در آب 1 کیلوگرمی معرفی باکیفیت ترین و معروفترین هیومیک اسید دنیا با بهترین مواد اولیه وموثرترین روش تولیدکشور آمریکا کمک به استقرارسریع ریشه خیارفضای باز سبزی و صیفی در خاک بهبود بی نظیربافت خاک میزان مواد آلی درخاک افزایش جمعیت موجودات مفید در خاک کاهش دهنده شوری خاک کاه شدهنده pH خاک وکمک به افزایش جذب تمامی عناصر مفید موجود در خاک توسط ریشه دارای بیش از 6 برابر هیومیک اسید و فولویک اسید نسبت به هیومیک اسید های مایع هزینه در هکتار بسیار پایین نحوۀ مصرف کودآبیاری نشاءک اری موارد مصرف خیارفضای باز سبزی و صیفی توصیه مصرف   خیار فضای باز سبزی و صیفی کودآبیاری نشاء کاری 0 5 2  کیلوگرم در هکتار غوطه ور کردن در محلول 1 5  در هزار کود فسگارد  Phosgard مایع 1 لیتری ساخت آمریکا معرفی دارای خواص قارچ کشی و کودی هم زمان بسیار عالی درصد بالای فسفر و پتاسیم جهت استفاده خیار سبزی و صیفی پیشگیری و افزایش مقاومت نسبت به بیماری های قارچی و سفیدک های دروغی تولید کشور آمریکا   نحوۀ مصرف محلول پاشی کودآبیاری موارد مصرف خیار فضای باز سبزی و صیفی توصیه مصرف   خیار فضای باز سبزی و صیفی کودآبیاری نشاء کاری 3  لیتر در هکتار برای پیشگیری 2 3 لیتر در هکتار 5 لیتر در هکتار )در صورت عدم مصرف مرحله اول و بروز بیماری( 5  لیتر در هکتار کود باسفولیرا کتیو  Basfoliar Aktiv مایع  1 لیتری ساخت آلمان معرفی کالای چند منظوره )کود و محرک رشد(تامین ازت فسفر و پتاس و محرک رشد )عصارۀ جلبک دریایی( و ریز مغذی های مورد نیاز خیار فضای باز  سبزی و صیفی پیش گیری کننده و درمان کنن دۀ بیماری های قارچی در خیار فضای باز سبزی و صیفی تولید اروپا از باکیفیت ترین مواد اولیه عملکرد بیشتردر خیار فضای باز سبزی و صیفی افزایش مقاومت اکتسابی گیاه از طریق افزایش سطح فایتوآلکسین های گیاهی   خیار فضای باز سبزی و صیفی کودآبیاری نشاء کاری 2 5 لیتر در هکتار 10 5  کیلوگرم درهکتار     کود نواتک سلوب Novatec Solub 16 10 17 16 10 17 پودر قابل حل در آب 25 کیلوگرمی ساخت اسپانیا معرفی تامین کننده ازت فسفر و پتاس به صورت متعادل درطول فصل رشد بوته ای شاداب تر قوی تر با تولید خیار بیشتر و بازارپسندتر افزایش خاصیت انبارداری خیار عدم آلوده سازی خاک و آب های زیرزمینی تولید اروپا با مواد اولیه و فرمولاسیون انحصاری دارای تکنولوژی DMPP )کاهش تلفات ازت( و عاری از کلر و مناسب جهت گیاهان حساس به شوری نحوۀ مصرف کودآبیاری موارد مصرف خیار فضای باز سبزی و صیفی توصیه مصرف خیار فضای باز سبزی و صیفی مصرف خاکی کودآبیاری  )تکرار بسته به نیاز گیاه هر 15 10 روز( 5 15 کیلوگرم در هکتار کود سنگرال Sangral 20 20 20 20 20 20 پودر قابل حل در آب 25 کیلوگرمی ساخت بلژیک معرفی تأمین کننده عناصر NPK به طور متناسب برای گیاه کاملا محلول در آب سرعت جذب بالا دارای منیزیم و گوگرد جهت تأمین این عناصر برای گیاه عاری از مواد آلاینده حاوی عناصر ریز مغذی نحوه مصرف محلول پاشی و کودآبیاری )سیستم آبیاری قطره ای( موارد مصرف خیار فضای باز سبزی و صیفی توصیه مصرف   خیار فضای باز سبزی و صیفی مصرف خاکی کودآبیاری محلول پاشی 5 10 کیلوگرم در هکتار 1 3 کیلوگرم در هکتار   کود یونی گرین Unigreen 20 19 20 20 19 20 پودر قابل حل در آب 10 کیلوگرمی ساخت لبنان معرفی تأمین مناسب ازت فسفر و پتاس در طول دورۀ رشد کیفیت مواد اولیۀ بسیار بالا حلالیت بسیار بالا در آب دارای نیتروژن به فرم نیترات پتاسیم و عناصر ریز مغذی به شکل کلات نحوه مصرف کودآبیاری محلول پاشی موارد مصرف خیار فضای باز سبزی و صیفی توصیه مصرف   خیار فضای باز سبزی و صیفی کودآبیاری )در صورت نیاز تکرار 15 10 روز یک بار) محلول پاشی )در صورت نیاز تکرار 15 10 روز یک بار( 5 10 یکلوگرم در هکتار 5 3 یکلوگرم در هکتار   کود نوتری پلاس Nutri plus20 20 20 20 20 20 پودر قابل حل در آب 25 کیلوگرمی اتحادیه اروپا معرفی کود NPK تأمین کننده متناسب عناصر دارای عناصر ریز مغذی پودر قابل حل در آب با قابلیت جذب سریع برای گیاه بهبود کیفیت و کمیت محصول نحوه مصرف مصرف خاکی – کودآبیاری محلول پاشی موارد مصرف خیار فضای باز سبزی و صیفی توصیه مصرف   خیار فضای باز سبزی و صیفی کودآبیاری )در صورت نیاز تکرار 15 10 روز یک بار) محلول پاشی )در صورت نیاز تکرار 15 10 روز یک بار( 5 10 یکلوگرم در هکتار 5 3 یکلوگرم در هکتار کود نواتک سلوب Novatec Solub 14 48 48 14 پودر قابل حل در آب 25 کیلوگرمی ساخت آلمان معرفی امکان جذب حداکثری فسفر بالا و ازت توسط گیاه کمک به تولید ریشه قوی و گلدهی عالی تولید محصول خیار بیشتر و زودرس تر دارای تکنولوژی DMPP )کاهش تلفات ازت( عاری از کلر و مناسب برای گیاهان حساس به شوری تولید اروپایی با فرمولی انحصاری و بی نظیر هزینه در هکتار کمتر برای خیار فضای باز سبزی و صیفی نسبت به سایر کودهای NPK نحوه مصرف مصرف خاکی کود آبیاری موارد مصرف خیار فضای باز سبزی و صیفی توصیه مصرف   خیار فضای باز سبزی و صیفی مصرف خاکی کودآبیاری )تکرار بسته به نیاز گیاه هر 15 10 روز( 10 15 کیلوگرم در هکتار کود سنگرال اوره فسفات Sangral Urea Phosphate 18 44 18 44 پودر قابل حل در آب 25 کیلوگرمی ساخت امارات معرفی اسیدی کردن خاک و کمک به جذب حداکثری فسفر و سایر عناصرموجود در خاک افزایش ریشه زایی و گلدهی خیار فضای باز سبزی و صیفی بعلت امکان جذب حداکثری فسفر بهترین جایگزین دی آمونیوم فسفات معمولی رسوب گیری قطره چکا نها درنوارهای آبیاری به علت دارا بودن خاصیت اسیدی افزایش خاصیت انبارداری خیار فضای باز سبزی و صیفی و امکان ارسال به مناطق دورتر نحوه مصرف مصرف خاکی کودآبیاری محلول پاشی موارد مصرف خیار فضای باز سبزی و صیفی )به جز کشت هیدروپونیک( توصیه مصرف   خیار فضای باز سبزی و صیفی (به جز کشت هیدروپنیک) محلول پاشی )خیارفضای باز سبزی و صیفی( مصرف خاکی کودآبیاری )فضای باز وگلخانه(  2 3 کیلوگرم در هزار لیتر آب 5 10 کیلوگرم درهکتار کود لیبفر اس پی Libfer SP پودر قابل حل در آب 1 کیلوگرمی ساخت اسپانیا معرفی کود آهن بسیار با کیفیت به صورت کلات EDDHA تولید اروپا افزایش کیفیت و عملکرد خیار فضای باز سبزی و صیفی حلالیت بسیار بالا قابلیت جذب بالا توسط خیار فضای باز سبزی و صیفی حتی درخاک های قلیایی و آهکی و شور ترکیبات آهن %6 Fe به فرم کلات EDDHA نحوۀ مصرف مصرف خاکی کودآبیاری موارد مصرف خیارفضای باز سبزی و صیفی توصیه مصرف   خیار فضای باز سبزی و صیفی مصرف خاکی کودآبیاری 5 2 5 5  کیلو گرم درهکتار کود نوتری پلاس ماگما  Nutriplus® Magma پودر قابل حل در آب 1 کیلوگرمی ساخت اسپانیا معرفی تنها تأمین کننده هم زمان آهن به صورت کلات EDDHMA و منگنز و روی در خاک برای خیار فضای باز سبزی و صیفی تولید اروپا از بهترین مواد اولیه نحوۀ مصرف اختلاط با خاک کودآبیاری موارد مصرف خیار فضای باز سبز و صیفی توصیه مصرف اختلاط با خاک کودآبیاری خیار فضای باز سبزی و صیفی 2 5  کیلوگرم در هکتار کود بازافر Basafer پودر قابل حل 1 کیلوگرمی اتحادیه اروپا معرفی تأمین کنندۀ آهن گیاه از طریق خاک و کودآبیاری قابلیت جذب فوق العاده در خاک های آهکی و شور افزایش دهندۀ کیفیت خیار فضای باز تولید اروپا از بهترین مواد اولیه از معروف ترین کودهای آهن مورد استفاده در اروپا ترکیبات آهن 6 % کلات شده یا EDDHA نحوۀ مصرف اختلاط باخاک کودآبیاری موارد مصرف خیار فضای باز سبزی و صیفی توصیه مصرف   خیار فضای باز سبزی و صیفی اختلاط باخاک کود ابیاری 2 5  کیلو گرم درهکتار )تکراربسته به نیاز گیاه هر 10 15 روز یکبار( کود لیبرل منگنز  Librel Mn پودر قابل حل در آب 1 کیلوگرمی ساخت انگلستان معرفی کلات منگنز به فرم EDTA برای رفع سریع کمبود منگنز برطرف کننده کمبود منگنز در خیار فضای باز سبزی و صیفی در خاک های قلیایی و آهکی ترکیبات 13 % منگنز با کلات EDTA نحوه مصرف محلول پاشی کودآبیاری موارد مصرف خیار فضای باز سبزی و صیفی توصیه مصرف   خیار فضای باز سبزی و صیفی کودآبیاری محلول پاشی 2 6 کیلوگرم در هکتار 5 0 1 کیلوگرم در هکتار کود فتریلون کمبی  Fetrilon Combi 2 2 پودر قابل حل در آب 1 کیلوگرمی ساخت لهستان معرفی امکان تولید بیش تر و با کیفیت تر خیار فضای باز سبزی و صیفی دارای بالاترین درصد عناصر ریز مغذی مورد نیاز خیار فضای باز سبزی و صیفی افزایش خاصیت انبارداری و قابلیت ارسال خیارفضای باز سبزی و صیفی به مناطق بسیار دور تولید اروپا از با کیفیت ترین مواد اولیه نحوه مصرف محلول پاشی موارد مصرف خیار فضای باز سبزی و صیفی توصیه مصرف   محلول پاشی خیار فضای باز سبزی و صیفی 5 0 1 کیلوگرم در هکتار کود بیومین  Biomin 446    446 پودر قابل حل در آب 1 کیلوگرمی ساخت آمریکا معرفی حاوی درصد بالای کلیه عناصر ریز مغذی کلات شده به طور طبیعی با اسید آمینه گلایسین دارای محرک رشد لازم جهت افزایش رشد رویشی و گلدهی محصولیب اسبزینگیب یشتر عملکردب یشتر حاوی درصد بالای مواد ریز مغذی تولید کشور آمریکا از مواد اولیه درجه یک نحوه مصرف محلول پاشی موارد مصرف خیارفضای باز سبزی و صیفی توصیه مصرف   محلول پاشی خیار فضای باز سبزی و صیفی 5 0 1 کیلوگرم در هکتار کود بیومین    Biomin 464 464 پودر قابل حل در آب 1 کیلوگرمی ساخت آمریکا معرفی حاوی درصد بالای کلیه عناصر ریز مغذی کلات شده به طور طبیعی با اسید آمینه گلایسین دارای محرک رشد لازم جهت افزایش رشد رویشی و گلدهی محصولی با سبزینگی بیشتر عملکرد بیشتر حاوی درصد بالای مواد ریز مغذی تولید کشور آمریکا از مواد اولیه درجه یک نحوه مصرف محلول پاشی موارد مصرف خیارفضای باز سبزی و صیفی توصیه مصرف   محلول پاشی خیار فضای باز سبزی و صیفی 5 0 1 کیلوگرم در هکتار کود لیبرل بی ام ایکس  Librel BMX پودر قابل حل در آب 1 کیلوگرمی ساخت انگلستان معرفی حاوی مجموعه ای از عناصر ریز مغذی شامل آهن روی منگنز مس بر و مولیبدن تولیدشده به شکل کلات EDTA قابل استفاده در سیستم های آبیاری بارانی و قطره ای در مزارع باغات و گلخانه ها جذب سریع توسط برگ های خیار و استفاده سریع نحوه مصرف محلول پاشی موارد مصرف خیارفضای باز سبزی و صیفی توصیه مصرف   محلول پاشی خیار فضای باز سبزی و صیفی 5 0 5 1 کیلوگرم در هکتار کود لیبرل منیزیم  Librel Mg پودر قابل حل در آب 1 کیلوگرمی ساخت انگلستان معرفی لیبرل منیزیم کلات منیزیم از نوع EDTA قابل مصرف به صورت محلول پاشی برگی افزایش کلروفیل و سبزینگی در خیار فضای باز سبزی و صیفی ترکیبات منیزیم( %5 5 (Mg به فرم کلات EDTA نحوۀ مصرف کودآبیاری محلول پاشی موارد مصرف خیارفضای باز سبزی و صیفی توصیه مصرف محلول پاشی )تکرار بسته به نیاز گیاه هر 15 10 روز( خیار فضای باز سبزی و صیفی 2 – 5 0  کیلوگرم در هکتار کود وکوزیم مایع Wokozim Liquid محرک رشد 0 5 لیتری ساخت هند معرفی وکوزیم مایع شامل عصاره جلبک دریایی حاوی مواد محرک رشد استفاده بهتر خیار از مواد غذایی و تحریک رشد آن افزایش مقاومت خیار فضای باز سبزی و صیفی در برابر تنش های محیطی بهبود خاصیت انبارداری خیار فضای باز ترکیبات عصاره جلبک دریایی مواد آلی پروتئین ها و محر کهای رشد نحوه مصرف محلول پاشی موارد مصرف خیار فضای باز سبزی و صیفی توصیه مصرف   خیار فضای باز سبزی و صیفی محلول پاشی 5 0 1 کیلو در هکتار کود بیوفرت  Biofert مایع 1 لیتری ساخت لبنان معرفی ترکیب فوق العاده محرک رشد و ضد تنش جهت گلدهی بیشتر و جلوگیری کننده از ریزش گل های خیار افزایش مقاومت خیار فضای باز سبزی و صیفی به تن شهای محیطی کمک مؤثر به تلقیح و تشکیل میوه نحوۀ مصرف محلول پاشی موارد مصرف خیار فضای باز سبزی و صیفی توصیه مصرف   خیار فضای باز سبزی و صیفی محلول پاشی 1 2 کیلو در هکتار کود سولوپتاس  Solupotasse پودر قابل حل در آب 25 کیلوگرمی ساخت بلژیک معرفی مقاوم کننده خیار فضای باز سبزی و صیفی درمقابل تنش های محیطی از قبیل خشکی و شوری و سرما افزایش زودرسی محصول خیار استفاده از طریق نوار آبیاری اسیدی کردن خاک نحوه مصرف محلول پاشی کودآبیاری آبیاری تحت فشار موارد مصرف خیارفضای باز سبزی و صیفی توصیه مصرف خیار فضای باز سبزی و صیفی کودآبیاری 8 15 کیلوگرم در هکتار آبیاری تحت فشار 7 12 کیلوگرم در هکتار محلول پاشی 4 3  کیلو گرم در هزار لیتر آب کود نواتک سلوبNovatec Solub 14 8 30 14 8 30 پودر قابل حل در آب 25 کیلوگرمی ساخت اسپانیا معرفی امکان جذب حداکثری پتاس بالا فسفر و ازت و کاهش تنش محصول دارای تکنولوژی DMPP )کاهش تلفات ازت( و عاری از کلر افزایش کیفیت رنگ دهی زودرسی و خاصیت انبارداری خیار فضای باز سبزی و صیفی عدم آب شویی و آلودگی آب های زیرزمینی داشتن محصول بیشتر و بهتر خیار فضای باز سبزی و صیفی هزینه درهکتارکمتر نسبت به سایرکودهای NPK افزیش خاصیت انبارداری خیار فضای باز و امکان ارسال آن به مناطق دورتر تولید اروپا با فرمولی انحصاری و ویژه نحوۀ مصرف مصرف خاکی کودآبیاری موارد مصرف خیار فضای باز سبزی و صیفی توصیه مصرف خیار فضای باز سبزی و صیفی مصرف خاکی کودآبیاری )تکرار بسته به نیاز گیاه هر 15 10 روز( 10 15 کیلوگرم در هکتار کود سنگرالSangral 12 8 40 40 8 12 پودر قابل حل در آب 25 کیلوگرم ساخت بلژیک معرفی تأمین کننده عناصر NPK برای گیاه دارا بودن پتاسیم بالا جهت دوران زایشی گیاه تأمین عناصر ریز مغذی پودر کاملا محلول با سرعت جذب بالا عاری از مواد آلاینده نحوه مصرف مصرف خاکی کودآبیاری محلول پاشی موارد مصرف خیار فضای باز سبزی و صیفی   خیار فضای باز سبزی و صیفی مصرف خاکی کودآبیاری محلول پاشی 5 15 کیلوگرم در هکتار 2 4  کیلوگرم در هکتار کود نوتر ی پلاس Nutri plus15 5 30 30 5 15 پودر قابل حل در آب 25 کیلوگرمی اتحادیه اروپا معرفی کود تأمین کننده عناصر NPK دارای عناصر ریز مغذی پودر قابل حل در آب با قابلیت جذب سریع برای گیاه بهبود کیفیت و کمیت محصول دارای پتاسیم بالا مناسب برای دوران گلدهی و میوه دهی دارای منیزیم نحوه مصرف مصرف خاکی – کودآبیاری محلول پاشی موارد مصرف خیار فضای باز سبزی و صیفی توصیه مصرف   خیار فضای باز سبزی و صیفی مصرف خاکی – کودآبیاری محلول پاشی 5 15 کیلوگرم در هکتار 3 1  کیلوگرم در هکتار کود یونی گرین Unigreen 12 3 43 43 3 12 پودر قابل حل در آب 1 کیلوگرمی ساخت لبنان معرفی تامین کنندۀ پتاس ازت و فسفر به همراه ریز مغذی ها در مراحل رشد میوه خیار زودرس تر سفت تر بازارپسند تر

اجرای 1200 کیلومتر شبکه گذاری گاز طبیعی در استان آذربایجان غربی در سال 1394

به شکل کلات قابل استفاده در کلیه سیستم های آبیاری تولید اروپا محصولی با ارتفاع بلند و سبزینگی بیشتر خوشه ای با دانه بیشتر و سنگین تر عملکرد بیشتر نحوه مصرف محلول پاشی موارد مصرف ذرت غلات توصیه مصرف   ذرت غلات محلول پاشی 1 5 1 کیلوگرم در هکتار کود بیومین 235    Biomin 235 مایع قابل حل در آب 4  لیتری ساخت آمریکا معرفی حاوی کلیه عناصر ریز مغذی کلات شده به طور طبیعی با اسید آمینه گلایسین قابل استفاده به صورت محلول پاشی و آبیاری محصولی با ارتفاع بلند و سبزینگی بیشتر خوشه ای با دانه بیشتر و سنگین تر عملکرد بیشتر تولید کشور آمریکا از مواد اولیه درجه یک نحوه مصرف کودآبیاری محلول پاشی موارد مصرف ذرت غلات توصیه مصرف ذرت غلات کودآبیاری محلول پاشی 4 لیتردر هکتار 2 1 لیتر در هزار لیتر آب   کود بیومین 446    Biomin 446 پودر قابل حل در آب 1  کیلوگرمی ساخت آمریکا معرفی حاوی درصد بالای کلیه عناصر ریز مغذی کلات شده به طور طبیعی با اسید آمینه گلایسین دارای محرک رشد لازم جهت افزایش رشد رویشی و گلدهی محصولی با ارتفاع بلند و سبزینگی بیشتر خوشه ای بادانه بیشتر و سنگین تر عملکرد بیشتر حاوی درصد بالای مواد ریز مغذی تولید کشور آمریکا از مواد اولیه درجه یک نحوه مصرف محلول پاشی موارد مصرف ذرت غلات توصیه مصرف ذرت غلات محلول پاشی 5 0 1 کیلو در هکتار کود بیومین 464     Biomin 464 پودر قابل حل در آب 1  کیلوگرمی ساخت آمریکا معرفی حاوی درصد بالای کلیه عناصر ریز مغذی کلات شده به طور طبیعی با اسید آمینه گلایسین دارای محرک رشد لازم جهت افزایش رشد رویشی و گلدهی محصولی با ارتفاع بلند و سبزینگی بیشتر خوشه ای با دانه بیشتر و سنگین تر عملکرد بیشتر حاوی درصد بالای مواد ریز مغذی تولید کشور آمریکا از مواد اولیه درجه یک نحوه مصرف محلول پاشی موارد مصرف ذرت غلات توصیه مصرف ذرت غلات محلول پاشی 5 0 1 کیلو در هکتار کود وکوزیم مایع   Wokozim Liquid محرک رشد 0 5  لیتری ساخت هند معرفی دارای عصاره جلبک دریایی جهت افزایش مواد محرک رشد در اطراف ریشه حاوی مواد محرک رشد برای رشد بهتر ذرت غلات استفاده بهتر گیاه از مواد غذائی و رطوبت موجود درخاک تقویت اولیه رشد بذور بهبود ریشه دهی ترکیبات عصاره جلبک دریایی مواد آلی پروتئین ها و محرک های رشد نحوه مصرف محلول پاشی موارد مصرف ذرت غلات توصیه مصرف ذرت غلات محلول پاشی 5 0 1 کیلو در هکتار کود نواتک سلوب 30 8 14     Novatec Solub  14 8 30 پودر قابل حل در آب 25  کیلوگرمی ساخت اسپانیا معرفی امکان جذب حداکثری پتاس بالا فسفر و ازت وکاهش تنش محصول دارای تکنولوژی DMPP )کاهش تلفات ازت(  وعاری ازکلر و مناسب برای گیاهان حساس به شوری محصولی با ارتفاع بلند و سبزینگی بیشتر خوشه ای با دانه بیشتر و سنگین تر عملکرد بیشتر عدم آبشویی وآلودگی آب های زیرزمینی کمک به رشد بیشتر و داشتن محصولی بیشتر و بهتر هزینه درهکتارکمترنسبت به سایرکودهای NPK تولید اروپا با فرمولی انحصاری و ویژه نحوه مصرف مصرف خاکی کودآبیاری موارد مصرف ذرت غلات توصیه مصرف ذرت غلات مصرف خاکی کودآبیاری )تکرار بسته به نیاز گیاه هر 15 10 روز( 5 15  کیلوگرم در هکتار کود سنگرال 12 8 40       Sangral 12 8 40 پودر قابل حل در آب 25  کیلوگرمی ساخت بلژیک معرفی تأمین کننده عناصر NPK برای گیاه دارا بودن پتاسیم بالا جهت دوران زایشی ذرت تأمین عناصر ریز مغذی پودر کاملا محلول با سرعت جذب بالا عاری از مواد آلاینده نحوه مصرف کودآبیاری محلول پاشی موارد مصرف ذرت غلات توصیه مصرف   ذرت غلات مصرف خاکی – کودآبیاری   5 15 کیلوگرم در هکتار 4 2  کیلوگرم در هکتار   کود نوتر یپلاس 30 5 15     Nutri plus15 5 30 پودر قابل حل در آب25 کیلو گرم اتحادیه اروپا معرفی کود تأمین کننده عناصر NPK دارای عناصر ریز مغذی پودر قابل حل در آب با قابلیت جذب سریع برای گیاه بهبود کیفیت و کمیت محصول دارای منیزیم نحوه مصرف کودآبیاری محلول پاشی موارد مصرف ذرت غلات توصیه مصرف ذرت غلات کودآبیاری محلول پاشی 5 15  کیلوگرم در هکتار 3 1  کیلوگرم در هکتار کود فسگارد  Phosgard مایع 1  لیتری ساخت آمریکا معرفی دارای خواص قارچ کشی و کودی همزمان بسیار عالی درصد بالای فسفر و پتاسیم پیشگیری و افزایش مقاومت نسبت به بیمار یهای قارچی و سفیدک های دروغی تولید کشور آمریکا نحوه مصرف محلول پاشی و کودآبیاری موارد مصرف ذرت غلات توصیه مصرف ذرت غلات محلول پاشی کودآبیاری 3 لیتر در هکتار برای پیشگیری 3 1  لیتر در هکتار 5  لیتر در هکتار )در صورت عدم مصرف در مرحله اول و بروز بیماری( 5 لیتر در هکتار کود باسفولیرا کتیو      Basfoliar Aktiv مایع 1 لیتری ساخت آلمان معرفی کالای چند منظوره )کود و محرک رشد( تامین ازت فسفر و پتاس و محرک رش د )عصاره جلبک دریایی( و ریز مغذی های مورد نیاز گیاه پیشگیری کننده بیماری های قارچی تولید اروپا از باکیفیت ترین مواد اولیه ذرت با عملکرد بیشتر دانه دارتر قدبلندتر افزایش مقاومت اکتسابی گیاه از طریق افزایش سطح فایتوآلکسین های گیاهی نحوه مصرف محلول پاشی و کودآبیاری )سیستم آبیاری قطره ای( موارد مصرف ذرت غلات توصیه مصرف ذرت غلات محلول پاشی کودآبیاری 3 5  لیتر در هکتار 10 5  کیلو در هکتار کود سولوپتاس Solupotasse پودر قابل حل در آب 25  کیلوگرمی ساخت بلژیک معرفی مقاوم کننده ذرت غلات درمقابل تنش های محیطی از قبیل خشکی و شوری و سرما افزایش زودرسی محصول استفاده از طریق نوار آبیاری اسیدی کردن خاک نحوه مصرف محلول پاشی کودآبیاری آبیاری تحت فشار موارد مصرف ذرت غلات توصیه مصرف ذرت غلات کودآبیاری 5 8  کیلو گرم در هکتار آبیاری تحت فشار 2 7  کیلو گرم در هکتار محلول پاشی 4 2  کیلو گرم در هزارلیتر آب کود کروز  Cruz پودر قابل حل در آب 25  کیلوگرمی ساخت یونان معرفی علف کش سیستمیک و انتخابی از خانواده سولفونیل اوره جلوگیری از رشد علف هرز با ممانعت از تولید اسید آمینه و پروتئین علائم تاثیر ابتدا با توقف رشد علف هرز شروع و بعد از چند روز علائم زردی و سپس خشک شدن نحوه مصرف محلول پاشی موارد مصرف ذرت غلات توصیه مصرف نام محصول زمان مصرف میزان مصرف ذرت 2 تا 6 برگی ذرت و 2 تا 4 برگی علف هرز 2 لیتر در هکتار          

انجام عملیات سبز در جنگل‌های آفت‌زده جوانه‌خوار بلوط آذربایجان غربی

دارای پتاسیم و نیتروژن به فرم نیترات پتاسیم و عناصر ریز مغذی به شکل کلات نحوه مصرف کودآبیاری محلول پاشی موارد مصرف پیاز سبزی وصیفی توصیه مصرف پیاز سبزی وصیفی کودآبیاری (در صورت نیاز تکرار 15 10 روز یک بار) محلول پاشی (در صورت نیاز تکرار 15 10 روز یک بار) 5 15 کیلو گرم در هکتار 2 4 کیلو گرم در هکتار نوتری پلاس 20 20 20 Nutri plus 20 20 20 پودر قابل حل در آب  25  کیلوگرمی اتحادیه اروپا معرفی کود NPK تأمین کننده متناسب عناصر دارای عناصر ریز مغذی پودر قابل حل در آب با قابلیت جذب سریع برای گیاه بهبود کیفیت و کمیت محصول نحوه مصرف مصرف خاکی – کودآبیاری محلول پاشی موارد مصرف ذرت غلات توصیه مصرف   پیاز سبزی وصیفی مصرف خاکی – کودآبیاری محلول پاشی  5 15 کیلوگرم در هکتار 1 3 کیلوگرم در هکتار باسفولیرا کتیو Basfoliar Aktiv مایع 1 لیتری ساخت آلمان معرفی کالای چند منظوره )کود و محرک رشد( تامین ازت فسفر و پتاس و محرک رش د )عصاره جلبک دریایی( و ریز مغذی های مورد نیاز گیاه پیشگیری کننده بیماری های قارچی تولید اروپا از باکیفیت ترین مواد اولیه ذرت با عملکرد بیشتر دانه دارتر قدبلندتر افزایش مقاومت اکتسابی گیاه از طریق افزایش سطح فایتوآلکسین های گیاهی نحوه مصرف محلول پاشی و کودآبیاری )سیستم آبیاری قطره ای( موارد مصرف ذرت غلات توصیه مصرف   پیاز سبزی وصیفی محلول پاشی کودآبیاری 3 5  لیتر در هکتار 10 5  کیلو در هکتار فسگارد Phosgard مایع 1  لیتری ساخت آمریکا معرفی دارای خواص قارچ کشی و کودی همزمان بسیار عالی درصد بالای فسفر و پتاسیم پیشگیری و افزایش مقاومت نسبت به بیمار یهای قارچی و سفیدک های دروغی تولید کشور آمریکا نحوه مصرف محلول پاشی و کودآبیاری موارد مصرف پیاز سبزی وصیفی توصیه مصرف   پیاز سبزی وصیفی محلول پاشی کودآبیاری 3 لیتر در هکتار برای پیشگیری 3 1  لیتر در هکتار 5  لیتر در هکتار )در صورت عدم مصرف در مرحله اول و بروز بیماری( 5 لیتر در هکتار سولوپتاس  Solupotasse پودر قابل حل در آب 25  کیلوگرمی ساخت بلژیک معرفی مقاوم کننده ذرت غلات درمقابل تنش های محیطی از قبیل خشکی و شوری و سرما افزایش زودرسی محصول استفاده از طریق نوار آبیاری اسیدی کردن خاک نحوه مصرف محلول پاشی کودآبیاری آبیاری تحت فشار موارد مصرف پیاز سبزی وصیفی توصیه مصرف   پیاز سبزی و صیفی کودآبیاری 8 15 کیلو گرم در هکتار آبیاری تحت فشار 7 12 کیلو گرم در هکتار محلول پاشی 3 4 کیلو گرم در هزارلیتر آب بیومین کلبر Biomin CalBor مایع 1 لیتری معرفی بهترین منبع تأمین هم زمان کلسیم کلات شده با اسیدآمینه گلایسین و عنصر بُر زود رسی نسبی محصول افزایش خاصیت انبارداری و امکان ارسال به مناطق دور تر محصول بیشتر و مقاوم تر به بیماری ها تولیدکشورآمریکا از بهترین مواد اولیه موارد مصرف پیاز سبزی وصیفی نحوه مصرف محلول پاشی توصیه مصرف   پیاز سبزی وصیفی محلول پاشی 0 5 – 1  لیتر در هکتار )درصورت نیاز تکرار 15 10 روز یک بار( بیومین کلسیم Biomin Calcium مایع 1 لیتری ساخت آمریکا معرفی بهترین و طبیعی ترین منبع تأمین کلسیم کلات شده با اسیدآمینه گلایسین افزایش مقاومت گیاه به بیماری ها و تنش های محیطی محصول زودرس تر و خوش فرم تر با بازارپسندی بهتر تولیدکشور آمریکا از بهترین مواد اولیه نحوه مصرف محلول پاشی موارد مصرف پیاز سبزی و صیفی توصیه مصرف   پیاز سبزی وصیفی آب آبیاری 2 5 کیلوگرم در هکتار نوتری پلاس ماگما Nutriplus® Magma پودر قابل حل در آب 1 کیلوگرمی ساخت اسپانیا معرفی دارای عناصر آهن روی و منگنز می باشد که آهن آن به صورت EDDHMA کلات شده است

مزارع گندم آذربایجان غربی از سطح سبز مطلوبی برخوردارند

 فرمینگ خط نوار آبیاری البرز ماشین جی سازنده ماشین آلات پلیمری قطعات و تجهیزات صنعتی فرمینگ خط نوار آبیاری Powered by Tags for Joomla اعضا 26محتوا 81بازدیدکنندگان 588040 ما 10 مهمان آنلاین داریم نام کاربری رمزعبور مرا بخاطر بسپار رمزعبور خود را فراموش کردید؟ نام کاربری خود را فراموش کردید؟ ایجاد یک حساب کاربری

مناقصه،اجرای لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر میاندوآب-استان آذربایجان غربی

 فرمینگ خط نوار آبیاری قطره ای البرز ماشین جی سازنده ماشین آلات پلیمری قطعات و تجهیزات صنعتی فرمینگ خط نوار آبیاری قطره ای Powered by Tags for Joomla اعضا 26محتوا 81بازدیدکنندگان 588053 ما 15 مهمان آنلاین داریم نام کاربری رمزعبور مرا بخاطر بسپار رمزعبور خود را فراموش کردید؟ نام کاربری خود را فراموش کردید؟ ایجاد یک حساب کاربری

یک روستای شهرستان بوکان درآذربایجان غربی به شبکه گاز طبیعی کشور وصل شد.

خرید دستگاه نوار تیپ یاب فلزی و غیرفلزی. خرید نوار تیپ شاوه ادامه مطلب. استعلام نوار تیپ پلی اتیلن. خرید ، بارگیری و حمل نوار تیپ چدن داکتیل و واشر تایتون لاستیکی در سایز 1000 میلیمتر و تحویل در انبار کارفرما. تهیه، بارگیری،حمل و باراندازی و تحویل نوار تیپ ها ی پلی اتیلن 80 PE و100PE با فشارکاری  و16 اتمسفردر سایزهای 20،50،63،75،110،90،125،160،200و250 به متراژ حدود 24000 مترمطابق با استاندارد های آب شرب.

آغاز برداشت جو از سطح مزارع آذربایجان غربی

توان انجام تعهدات و عمومی خرید ۱۵۰۰ متر نوار تیپ پلی اتیلن تک جداره فاضلابی قطر ۱۰۰۰. میزبان های مسابقات ورزشی سال 95 شرکت خطوط نوار تیپ و مخابرات نفت ایران تعیین شد.... نشت یابی خطوط نوار تیپ هفت انتقال گاز. اجرای باقیمانده نوار تیپ کشی گاز غرفه ها و شبکه فشار قوی پایانه کالای استان تهران. لوله پلی اتیلن ۴۰۰ میلی PN=۱۰PE=۸۰.

مطالعه٬طراحی و ساخت شبکه فرعی آبیاری و زهکشی کرم آباد ۱ آذربایجان غربی EPC

پروژه نوار تیپ گذاری پارک جنگلی شهید باهنر با برآورد 10 میلیارد ریال و تضمین 500 میلیون ریال --- احداث خط انتقال پساب فاضلاب از ایستگاه تصفیه خانه آب و فاضلاب با برآورد 4 میلیارد ریال و تضمین 200 میلیون ریال. 9501 : عبور از تقاطع به روش casing , ccw و... --- 9504 : اجرای مخلوط ریزی به حجم حدود 61000 متر مکعب ---- 9508 : تکمیلی و رفع هواقص جاده های دسترسی خط تلمبه خانه --- 9509: اجرای جاده سرویس و خط نوار تیپ فولادی 1300 میلیمتر ---- 9510: رفع نقص و اجرای حوضچه های شیر خط لوله. م م/۰۲۲۸/۹۴ پروژه احداث ۳۰۲۱ متر خط نوار تیپ ۴ اینچ نفت از چاه موقعیت غرب ۰۳۰ شمال تا چند راهه شماره ۶ ن. کاسپین نوار تیپ سپاهان. ریشه یابی عیوب در تولید نوار تیپ های PVC.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی:

سومین گزارش تصویری از مجمع عمومی انجمن تولیدکنندگان نوار تیپ و اتصالات پلی اتیلن. واگذاری اجرایی نوار تیپ گذاری پروژه شامل: 1- اجرایی نوار تیپ گذاری به طول حدودا 51000 متر روستاهای قلعه گل، به طول حدودا 51000 متر روستاهای قلعه گل، پیش حصار، شکال گوراب، نوگوراب و پلنگ گل شهرستان فومن با برآورد 9.708.890.519 ریال و تضمین 35.700.000 ریال --- 2- اجرای نوار تیپ گذاری به طول حدودا 37261 متر روستای رودکنار شهرستان رضوانشهر با برآورد 6.954.135.297 ریال و تضمین 27.400.000 ریال. خرید نوار تیپ های پلی اتیلن در سایزهای مختلف. تهیه و اجرای خط انتقال با نوار تیپ لوله چدنی از چاه تا مخزن برای آبرسانی به مجتمع کمراب. خرید نوار تیپ فولادی.

960 کیلومتر شبکه گذاری گاز روستایی در آذربایجان غربی اجرا شد

شرکت گاز و نوار تیپ سپید افروز. خرید و حمل نوار تیپ و اتصالات grp500 میلیمتر با فشار اسمی pn16 به طول 1650 متر و فشار اسمی pn 10 به طول 3750 متر و sn=5000 به همراه مانشون و واشرهای مربوطه. تکمیل ابرسانی مجتمع شهید کسایی (فاز یک) و قسمتی از فاز 2 شهید کسایی شامل نوار تیپ گذاری و خط انتقال آب ، احداث ایستگاه پمپاژ ، حصار کشی و احداث مخزن یکصدمتر مکعبی (2 عدد) و سه عدد حوضچه فشار شکن. خرید لولبه ۱۱۰میلیمتری به مقدار ۱۲۰۰۰۰ متر و و نوار تیپ ۱۶۰ به مقدار ۲۰۱۸۰ متر. خرید نوار تیپ پلی اتیلن به قطر ۱۱۰ میلی متری به طول ۱۲۰ کیلومتر ولوله پلی اتیلن ۱۶۰ میلبمتری به طول ۱۸۶.

تشکیل 278 فقره پرونده تخریب و تصرف منابع طبیعی در آذربایجان غربی

تامین نوار تیپ و آهن آلات مستعمل - مزایده عمومی شماره. تسطیح مسیر،رفع آبردگی و ساخت ابنیه فنی در مسیر خط نوار تیپ ۳۰ اینچ جنوب خراسان (حدفاصل کیلومترهای۳۰ تا ۱۱۷). لوله پلی اتیلن از نوع PE100 در سایزهای مختلف نوبت دوم. عمومی خرید 5900 متر نوار تیپ چدن داکتیل در اقطار 600 و 800 و 1200 میلیمتر همراه با واشر های مربوطه. 825 میلیارد تومان پلی اتیلن گرید پایپ پتروشیمی های ایران کجا رفت؟ دلیل واردات چه بود؟ گفت و گوی پپنا با بیوک صحاف امین نایب رییس انجمن تولیدکنندگان نوار تیپ و اتصالات پلی اتیلن.

هدر رفت 22 میلیون متر مکعب آب شرب در روستاهای آذربایجان غربی

اجرایی خطوط آب بین مخازن (شامل تهیه نوار تیپ و اتصالات). خرید 1500 متر نوار تیپ پلی اتیلن تک جداره فاضلابی قطر 1000 میلیمتر و اتصالات پلی اتیلن موردنیاز. 9500 : نوار تیپ گالوانیزه به قطر 2 الی 8 اینچ با تضمین 275 میلیون ریال --- 9508 : نوار تیپ یو پی وی سی جدار چاهی 14 اینچ با تضمین 400 میلیون ریال --- 9509 : نوار تیپ فولادی جدار چاهی 14 اینچ به ضخامت 6/35 با تضمین 200 میلیون ریال. بازگشایی پاکات (ج) نوار تیپ گذاری و نصب انشعاب 20 شهرداری سری اول.. فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکار برای نوار تیپ گذاری نصب و راه اند ازی تقلیل فشار.

رشد سه برابری شبکه گذاری و بهره مندی 74 روستا از گاز طبیعی در آذربایجان غربی

خرید مقدار 120 متر نوار تیپ 20 اینچ بدون درج برای پروژه سرد سازی گاز ورودی. گزارش تصویری مجمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن تولیدکنندگان نوار تیپ و اتصالات پلی اتیلن. تجدید حفظ و نگهداری و سرویس دهی خطوط نوار تیپ گاز و تاسیسات - نوبت دوم. اجرایی نوار تیپ گذاری به طول حدود ۹۶۵۰ متر مجتمع قاضیان (روستای دهبله). ،تابلوهای برق و نوار تیپ و اتصالات فلزی مورد نیاز بخش تاسیسات مکانیکی پروژه ۲۵۹ واحدی-مشهد.

اجرای پروژه فاز اول یاس ۷ مهاباد شامل:ساخت و اجرای دستمزدی عملیات ساختمانی اسکلت و سفت کاری و دیوار حایل فاز اول یاس ۷ مهاباد-استان آذربایجان

اجرایی نوار تیپ گذاری قطعه دوم و بخشی از قطعه سوم به طول۶/۵ کیلومتروراه دسترسی خرید نوار تیپ واتصالات. خرید نوار تیپ های فولادی به قطر ۲۵۰۰ میلیمتر مورد نیاز طرح شبکه آبیاری خداآفرین. اصلاحیه نوار تیپ گذاری کلکتور فاضلاب بلوار طالقانی شاهین.... اجرای بخشی از نوار تیپ گذاری شبکه آبرسانی دوگنبدان. خرید لوازم نوسازی انشعاب در 25 ردیف شامل: کنتور آب - شیر انشعاب - شیر فلکه گازی - شیر قطعات و وصول - شیر یکطرفه سایز - مغز گالوانیزه - نوار تیپ پنج لایه آب - بست مادگی - پایه شیر قطع و وصل - نوار تیپ محفظه - نوار خطر - نوار تلفون --- کمربندی پلی اتیلن.

اختصاص 580 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه کشاورزی آذربایجان غربی

اگر شوروی متلاشی و طالبان و صدام به دست امریکا نابود نمی شدند/ میزان صادرات نوار تیپ و شلنگ طی دوماه اول سال 95 + جدول کامل به تفکیک. شامل:پروژه نوار تیپ گذاری پارک جنگلی شهید باهنر,احداث خط انتقال پساب فاضلاب از ایستگاه تصفیه خانه آب و فاضلاب-شهر اراک-استان مرکزی. تعویض پوشش خط نوار تیپ ۸ اینچ گاز شیرین. واگذاری پروژه تهیه تجهیزات و اتحداث شبکه توزیع، خط تغذیه ایستگاه تقلیل فشار tbs، سیستم حفاظت کاتدیک و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی روستاهای محور ساروجه و اقبال شهرستان شاهین دژ روستاهای ساروجه علیا ، ساروجه سفلی ، عقربلو ، غیب علی ریال قدیم، موشان دره ، مستان آباد ، خاتون آباد ، بیبی کندی ، داشکستن ، احمد آباد ، حاجی آباد ، قازانلو ، قره باغ علیا ، محمد آباد ، پاره سفلی، پاره علیا ، تیز خراب ، یوسفگند ، کران ، الی بالتا ، قزل قیه ؛ سفلی ، قزله قیه وسطی و قزل قیه علیا به شرح: شبکه توزیع با نوار تیپ های فولادی به قطر 6 اینج و طول تقریبی 12 متر - شبکه توزیع با نوار تیپ های پلی اتیلنی به قاطار 63 تا 225 میلیمتر - احداث ایستگاه تقلیل فشار 5000،60،250 t.b.s، احداث ایستگاه حفات کاتدی از نوع چاه آبی ، ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی. خرید نوار تیپ فولادی 2الی10 اینچ گرید B.

امحای بیش از 9 تن فرآورده خام دامی غیر بهداشتی در آذربایجان غربی

اجرای نوار تیپ گذاری فاضلاب مناطق 13 و 14 شهرداری به متراژ 10000 متر به اقطار 250 الی 600 میلیمتر به همراه 200 عدد آدم رو خطوط. بتن ریزی رویه Bound wall اطراف مخازن A,B,C,D و نوار تیپ گذاری پلی اتیلن جهت انتقال آب و مایعات. خرید نوار تیپ و اتصالات. بازگشایی پاکات ج نوار تیپ گذاری فاضلاب 5 شهرداری سری ششم. تقاضای شماره DP۹۴-۲۰۲۸۸۱۰۰۲۵-EL خرید نوار تیپ ۵۶ اینچ بطول ۱۵۰۰ متر.

1822 مزایده - اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی- اموال منقول

13633 نوار تیپ گذاری آب در چهار. شرکت تعاونی نوار تیپ و اتصالات هما. خرید نوار تیپ های پلی اتیلن آب به قطر 400 میلیمتر. خرید اقلام شامل: 950103: نوار تیپ پلی اتیلن 20، 25، 32، 50، 63، 90، 110، 160 و 2000 میلیمتر به مقداری 74500 متر با تضمین 290.000.000 ریال --- 950104: کنتور آب در قطرهای 1/2 و 1/1/2 اینچ به مقدار 10025 دستگاه با تضمین 355.000.000 ریال. تجدید خرید نوار تیپ چدنی - شماره 12/90.

بهره برداری از16 پروژه آب رسانی روستایی درآذربایجان غربی

خرید خطوط نوار تیپ خط انتقال روستاهای شهرستانهای ارومیه و مهاباد. لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب در نقاط مختلف شهر قره ضیاالدین 3. واگذاری اجرای نوار تیپ گذاری دفع آب های سطحی با نوار تیپ پلی اتیلن سایز 500 میلیمتر خیابان احسان در کوی فرهنگیان یک در سطح سه. خرید نوار تیپ پلی اتیلن. خرید نوار تیپ واتصالات مورد نیاز برای پروژه های سطح استان ۱۰۵/۱۰۰.

دیدار رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با خانواده شهید جهادگر فریدون کشتگر

: ارزیابی توان انجام تعهدات و عمومی حفر و پمپاژ 2 حلقه چاه آب شرب با تامین نوار تیپ جدار به روش دورانی. تقاضای شماره ZTD-۹۰۲۳۷۹۴۹۰۷-TR/BO۱ خرید ۶۶۰۰۰متر نوار تیپ پلی اتیلن. بازگشایی پاکا (ج) نوار تیپ گذاری فاضلاب 2 شهرداری قطعه هشتم. پروژه آبرسانی القچین فشیان شامل تهیه و اجرای نوار تیپ پلی اتیلن با فشار 10 اتمسفر به قطرهای 125میلیمتر به طول 224 متر 160 میلیمتر به طول 680 متر 200 میلیمتر به طول 3578 متر تهیه و اجرای نوار تیپ گالوانیزه 6 اینچ به طول 567 متر - تهیه و اجرای نوار تیپ فولادی 3 اینچ جهت ساپورت به طول 650 متر احداث دو باب مخزن 500 متر مکعبی. مقدار 198090 کیلوگرم نوار تیپ پلی اتیلن با سایزها و فشار کاری مختلف جهت آبرسانی شرب.

جلسه هماهنگی سفرکاروان تدبیر و امید به استان آذربایجان غربی برگزارشد

خربد 2925 متر انواع نوار تیپ پلی اتیلن : 1- نوار تیپ پلی اتیلن PN8PE80 به قطر 250 میلیمتر با ضریب اطمینان 1825 به مقدار 1580 2- نوار تیپ پلی اتیلن PN8PE80 به قطر 400 میلیمیتر با ضریب اطمینان 1/25 به مقدار 1345. 21-1-95: خرید نوار تیپ چدن داکتیل تایتون پوشش دار در اقطار مختلف جهت مناطق: تیران - خوانسار - شاهین شهر - فلاورجان با تضمین 1.134.510.000 ریال --- 22-1-95: خرید نوار تیپ فولادی استاندارد پوشش دار به قطران 250 و 300 میلیمتر جهت 6 خوراسگان با تضمین 192.595.800 ریال. یک مرحله ای حفظ، نگهداری و سرویس دهی خطوط نوار تیپ گاز و تاسیسات وابسته به آن در محدوده مرکز فرعی بهره برداری خطوط نوار تیپ گاز خانگیران. پیشنهادهای انجمن تولیدکنندگان نوار تیپ و اتصالات پلی اتیلن برای های طرح دشت سیستان. اجرای نوار تیپ گذاری آب به منظور اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب و انشعاب آب در محدوده ی ناحیه سلیمانیه خود بطول تقریبی 6700 متر و به تعداد 1150 رشته انشعاب فرسوده.

شهرک تولید ماشین آلات کشاورزی در آذربایجان غربی راه اندازی می شود

واگذاری انجام پوشش داخلی و خارجی 10000 متر نوار تیپ های بتنی قطر 2000 میلیمتر. خرید نوار تیپ های پلی اتیلن در اقطار 200 و 250 میلیمتر. خرید نوار تیپ پلی اتیلن براساس استاندارد isno۱۴۴۲۷-۲ جهت پروژه های چرمه ،پسوج،القار،شاخن،فندخت .... اجرایی نوار تیپ گذاری به طول حدودا ۱۶۴۵۰ متر به همراه احداث دو باب مخزن ۲۰ و ۵۰ متر مکعبی و بهسازی چشمه روستای لاسک. خرید بارگیری حمل وباراندازی نوار تیپ واتصالات فایبر گلاس )bi - axial مورد نیاز پروژه اصلاح قسمتی از خط ل.